KJØPSVILKÅR, LEVERINGSBETINGELSER, RETUR OG BYTTERETT

Kjøpsvilkår 

Når du betaler for varene i vår nettbutikk godkjenner du samtidig våre kjøpsvilkår.  Straks bestillingen og betalingen er gjennomført mottar du en ordrebekreftelse på e-post som inneholder informasjon om varene du har kjøpt og leverings-metoden du har valgt. Bella Fliser og Design AS/Ulfven.no tar forbehold om mulige feil på nettstedet, det kan være skrivefeil, tekniske feil, feil pris, bilde eller produktinformasjon. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilling, eller deler av en bestilling, dersom produktet er utsolgt eller av annen årsak ikke kan leveres i henhold til informasjonen gitt på nettstedet. 

* Partene; Selger er Bella Fliser og Design AS, Org nr 916 796 560, Telefon: +47 32 24 07 30, E-post: post@ulfven.no, adresse, St. Hallvardsvei 15, 3414 Lierstranda
  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Betaling

Selgeren (Bella Fliser og Design AS)  kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Betaling med faktura etter avtale.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Frakt / Utlevering

Vi tilbyr frakt til alle deler av landet og utlandet (ta kontakt for fraktløsninger til utlandet) Dersom du bor i områder med postnummer fra 0-7100 vil du automatisk få opp et frakt-alternativ m pris for levering hjem til din ønskede adresse ved bestilling i vår nettbutikk.  Du kan da velge å betale for frakt eller velge å hente varen på vårt lager i Drammen (uten ekstra kostnad - ta kontakt med oss for å avtale henting på vårt lager)  Dersom du velger frakt hjem til din adresse tar vi kontakt med deg ila 1-2 virkedager etter din bestilling er mottatt av oss for å avtale tidspunkt for levering.   Bor du i et område med postnummer fra 7100 - 9999 vil vi måtte regne ut frakten for deg manuelt.  Om du ønsker et tilbud på frakt før du bestiller varene i vår nettbutikk så ta kontakt med oss på post@ulfven.no - eller du får et tilbud på frakt fra oss til din adresse etter du har bestilt varer i vår nettbutikk.  

 

* Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet som er bestilt og betalt.  Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings-løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. *Varer som ikke er avhentet, avbestilt eller avtalt levert ila 30 dager etter bestillingsdato sendes til kundes adresse mot fraktkostnad som da etterfaktureres,. 

 

Henting av varer på lager 

Om ikke annet er avtalt, vil bestilte varer som ikke er hentet innen 7 dager bli belastet med et gebyr på 50,- kr per dag inkl.mva inntil varer hentes.

 

Retur og bytteret 

Ulfven.no tilbyr retur og eventuelt bytte av lagerførte varer (*det er ingen returrett på spesialbestilte varer) mot fremvist kvittering/faktura.  Returen av hele uåpnede esker/emballasje skal være levert til vårt lager innen 30 dager etter kjøpsdato.  

Retur av varer må gjøres til vårt lager i Drammen. 

 
Tilbakebetaling 
Pengene vil tilbakebetales til konto du oppgir ved retur registrering senest 14 dager etter at varene er returnert og sjekket av oss. Eventuelle fraktkostnader for retur av varene må du selv bekoste. Bella Fliser og Design AS følger angrerettloven som regulerer kjøp gjort over internett. Loven sier at sluttsummen må være på over kr 300,- for å ha rett til å angre og få penger returnert. 

 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Angre kjøp 
Dersom du ønsker å angre ditt kjøp må du kontakte oss innen to uker etter at du har mottatt alle varene. Se generelt skjema om angrerett under. Varene returneres til vårt lager i St. Hallvardsvei 15, 3414 Lierstranda, senest 14 dager etter at du meldte fra at du angrer ditt kjøp.* Du er selv ansvarlig for retur av varene og for eventuelle returkostnader. 
Vis omsorg for varen og emballasjen. Varen og emballasjen skal være i samme stand som da du mottok dette. Dersom varen eller emballasjen har blitt skadet av deg forbeholder vi oss retten til å kreve kompensasjon i form av reduksjon av tilbakebetalt beløp.
 
 

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Har du ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt. 

 

 

 

*NB Les også alltid VIKTIG INFORMASJON om den typen fliser du bestiller. Dette finner du under fanen VIKTIG INFORMASJON.  Vi anbefaler også at både du som eier og flislegger  www.ulfven.no/leggeanvisning om de produktene du bestiller. 

 

 

 

Ulfven.no 

Bella fliser og design AS 

Org nr 916 796 560
Telefon: +47 32 24 07 30
E-post: post@ulfven.no

Lierstranda | St. Hallvardsvei 15 | 3414 Lierstranda | t. 32 24 07 30

Oslo | Bygdøy Allé 69D | 0268 Oslo |t . 21 38 47 30

Tønsberg | Baglergaten 1 | 3110 Tønsberg | t. 4000 69 50

https://www.bella.no​

https://www.facebook.com/Ulfven

@ulfven.no / Instagram