TILBUD

Vi flytter til nytt lager og showroom og har derfor gode priser på mange produkter. Rabatter fra 20% - 70%!

 

På vårt reste-torg i Moss kan du sette sammen flotte "lappetepper" med enkeltfliser til kun kr. 15 per stk. Vi har også større og mindre partier av mange ulike modeller på salg til mellom 20% og 70% rabatt. Det meste finner du her i nettbutikken, eller ta kontakt med oss dersom du ønsker å komme og plukke ut fliser på vårt lager i Moss. (Tor Sørnes vei 21, 1523 Moss) 

 

Les mer om våre produkter under Viktig informasjon NB* Husk å les Leggeanvisning.

  • Artikler: 0
Error loading custom item page.

There is no row at position 0.at System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex) at Vianett.Common.DBBase.GetDataRow(IDbCommand cmd) at Vianett.Publishing.DataAccess.PostDAL.GetPost(Int64 postID, String culture) in C:\projects\frigg\Website\DataAccess\PostDAL.cs:line 37 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.PostDal.<>c__DisplayClass6_0.b__0() in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\PostDal.cs:line 26 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.Helper.ReturnCacheObjectIfExist(String key, Func`1 notCachedFunc, Int32 expirationTime, Boolean noCache) in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\Helper.cs:line 121 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.PostDal.GetPost(Int32 pid, String c) in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\PostDal.cs:line 26 at Vianett.Publishing.BusinessFacade.PostSystem.GetPost(Int64 postID, String culture) in C:\projects\frigg\Website\BusinessFacade\PostSystem.cs:line 31 at Vianett.Publishing.Web.PostTemplateModule.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\projects\frigg\Website\Web\usercontrol\mainmodule\ItemModule\PostTemplateModule.ascx.vb:line 23
  • Side av